REVÍZIE - UMBRELLA SECURITY

Prejsť na obsah

REVÍZIE

SLUŽBY > TECHNICKÉ SLUŽBY
Revízia - odborná prehliadka a skúška potvrdzuje bezpečnosť a plnú funkčnosť elektrického zariadenia - elektroinštalácie a je povinná pri uvedení každého elektrického zariadenia - elektrickej inštalácie do prevádzky. Pri uvedení do prevádzky sa vykonáva "VÝCHODZIA REVÍZIA". Počas prevádzky je prevádzkovateľ povinný podľa legislatívy zabezpečiť vykonanie "PERIODICKEJ REVÍZIE".

Vykonávame revízie - odborné prehliadky a skúšky na nové inštalácie - východzie revízie ale samozrejme vykonávame aj periodické revízie.
 
Vykonávame revízie elektroinštalácií do 1000V a samozrejme vykonávame aj revízie bleskozvodov a elektrických prípojok.
Návrat na obsah