REVÍZIE RUČNÉHO NÁRADIA A SPOTREBIČOV - UMBRELLA SECURITY

Prejsť na obsah

REVÍZIE RUČNÉHO NÁRADIA A SPOTREBIČOV

SLUŽBY > TECHNICKÉ SLUŽBY
V súčastnej dobe má každý podnikateľský - právnický subjekt povinnosť vykonávať pravidelné revízie - odborné skúšky a prehliakdy elektrických spotrebičov a tiež aj elektrického náradia použivaného pri Vašej činnosti a vo Vašich prevádzkach.

 
Okrem legislatívnej povinnosti je tu j otázka Vašej bezpečnosti a tiež bezpečnosti Vašich zamestnancov.

Zrealizujeme revízie - odborné prehliadky a skúšky Vašich elektrických spotrebičov vo Vašej prevádzke. Sem spadajú počítače, tlačiarne, ventilátory, chladničky, kávovary, .....
Taktiež zrealizujeme revíziu - odborné prehliadky a skúšky na Vašich elektrických náradiach používaných vo Vašej firme. Sem spadajú vŕtačky, brúsky, frézy, píly, ...


Návrat na obsah